Bli vår sponsor eller støttespiller!

Bli vår sponsor eller støttespiller!

Folksom er tittelsponsor for Folksom Færdercup

Ønsker din bedrift å bidra til idrettsglede, mestring og samhold?
Du er velkommen som vår sponsor eller støttespiller!

Ønsker din bedrift å bidra til et godt sportslig tilbud her på Nøtterøy? Fotball gir både idrettsglede, mestring og et sosialt fellesskap. Alle bidrag tas imot med stor takknemmelighet. Se hvordan din bedrift kan støtte oss her, og ta gjerne kontakt med vår sponsoransvarlig om dette kan være aktuelt.

På forhånd tusen takk!

Sponsorpakker

Hovedsponsor: 50 000 + 
Sponsorer: 10 000,- – 50 000,- 
Støttespillere: 3000,- – 10 000,-  

Alle som støtter NIF får omtale og logo på nettsiden

Priser 

Logo på nettsiden: 3000,- – 4000,- *
Skilt klubbhus: 5 000,- **
Skilt bane: 7 500,- **
Drakter: Etableringskostnad (produksjon) + 10 000,- per år **  
3’er baner: Etableringskostnad (produksjon) + kr. 7 500,- per år  **
Hovedbanen: Etableringskostnad (produksjon) + 25 000 per år **

* Løpende til sies opp
** Minimum 3 år – deretter løpende til sies opp

Ønsker din bedrift å støtte oss?

Ta kontakt med sponsoransvarlig Anniken Braute Gunleiksrud
Telefon: 928 40 750
Mail: annikeng@coretrek.no